lv芯片 M44873 Nicolas Ghesquière 赋予此款

芯片 M44873 Nicolas Ghesquière 赋予此款背包风格变化,将一件朴素的日用品变为一款时髦而迷人的都市包袋。此款由柔软的 Monogram 帆布制成的迷你背包娇小可爱,拥有多用背带,方便斜背。尺寸:17.0 x 22.0 x 10.0 cm
lv芯片 M44873 Nicolas Ghesquière 赋予此款lv芯片 M44873 Nicolas Ghesquière 赋予此款lv芯片 M44873 Nicolas Ghesquière 赋予此款lv芯片 M44873 Nicolas Ghesquière 赋予此款lv芯片 M44873 Nicolas Ghesquière 赋予此款lv芯片 M44873 Nicolas Ghesquière 赋予此款lv芯片 M44873 Nicolas Ghesquière 赋予此款lv芯片 M44873 Nicolas Ghesquière 赋予此款lv芯片 M44873 Nicolas Ghesquière 赋予此款